Görkəmli ədib, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi ev muzeyində böyük hörmət və ehtiramla anıldı!

26 aprel 2024-cü il tarixdə görkəmli ədib, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi ev muzeyində böyük hörmət, ehtiramla anıldı! AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “XX əsr ədəbiyyatı” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Asif Rüstəmlinin də iştirak, Və yüksək səviyyədə çıxış etdiyi tədbir dinləyicilərdə böyük maraq doğurdu! Ruhunuz şad olsun, Mir Cəlal müəllim! Bu […]

Davamı

Görkəmli tədqiqatçı-alim,tanınmış Azərbaycan ədəbiyyatşünası, professor Arif Rüstəmlinin Ustad dərsi.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsitutunun “XX əsr ədəbiyyatı” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Arif Rüstəmli Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində “Cəfər Cabbarlının Cümhuriyyət dövrü yaradıcılığı və milli istiqlal hərəkatında yeri” mövzusunda Ustad dərsi keçdi. XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı çoxsaylı kitab və məqalələrin müəllifi olmasına rəğmən, professsorArif Rüstəmli floloji fikirdə […]

Davamı

FAKÜLTƏDƏ TƏLƏBƏLƏRİN FƏNN SEÇİMİ DAVAM EDİR….

24.04. 2024 cü il tarixində Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının 3 cü kurslarında 2024/ 2025 ci tədris ili üçün fənn seçimi olmuşdur. Təqdim olunan fənlərin aparıcı müəllimlər tərəfindən tələbələrlə fənlərin predmeti, məqsədi, məzmunu, tədrisin əhəmiyyəti barədə geniş məlumat verildi, tələbələrin sualları cavablandırıldı.

Davamı

Dosent f.e.d. Yadigar Əliyevin açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti  f.e.d. Yadigar Əliyev  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının I kurs tələbələrinə Müasir  Azərbaycan dili-1 (Fonetika) fənnindən  “Azərbaycan dilində fonetik hadisələr” mövzusunda açıq dərs keçdi. Müəllimin dərs prosesində istifadə etdiyi slaydlar, dil materialları,  faktlar mövzunun mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərdi.

Davamı

Müəllim Afət Həsənovanın açıq dərsi

Müəllim Afət Həsənovanın Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası I kurs tələbələrinə “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənnindən  “Azərbaycan dilində işgüzar yazışmalarda rəsmi kargüzarlıq üslubu: hesabat, teleqram, xəbərdarlıq” mövzusunda açıq dərs keçdi. Müəllimin dərs prosesində istifadə etdiyi slaydlar, dil materialları,  faktlar mövzunun mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərdi.

Davamı

Baş müəllim Naibə Məmmədzadənin açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi  Naibə Məmmədzadə Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisasının III kursunda “Linqvistik tipologiya” fənnindən “Fonetik söz yaradıcılığı” mövzusunda  açıq dərs keçdi.Dərsin başlanğıcında müəllim mövzu haqqında məlumat verdi, fonetik söz yaradıcılığının yollarını, xüsusiyyətlərini izah etdi. Dərs prosesində nümayiş etdirilən slaydlar dərsin daha səmərəli keçməsinə şərait yaratdı.

Davamı