Kateqoriya Arxivləri: Dekanlıq

Mühazirələr

Dos.AFAQ YUSİFLİ-Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi-1 Dos.AFAQ YUSİFLİ-Dünya ədəbiyyatı-1 Dos.AFAQ YUSİFLİ-Dünya ədəbiyyatı-3 Dos.ƏLİYEV YADİGAR-MAD-1(Fonetika) Dos.SOLMAZ CƏFƏROVA-Azərbaycan Dilinin Tarixi Qrammatikası Prof.MÜBARİZ YUSİFOV-TÜRKOLOGİYAYA GİRİŞ Dos.GÜLARƏ MƏLİKOVA-ƏSKİ AZƏRBAYCAN YAZISI Dos.GÜLCÖHRƏ MEHRƏLİYEVA-MAD-5 F.ü.f.d MƏMMƏDOVA MEHRİBAN-MAD-3 P.ü.f.d QULİYEVA SAMİRƏ-ADİAK AYGÜN ƏHMƏDOVA-ÖLKƏ ƏDƏBİYYATI TARİXİ-2 ABBASOV HƏMİD DÜNYA ƏDƏBİYYATI-2 KÖNÜL MƏMMƏDOVA-MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIĞA GİRİŞ YEGANƏ HÜSEYNOVA AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI TARİXİ-3

Davamı

Tədris işləri və humanitar işlər üzrə dekan müavinləri

Məmmədova Mehriban Oqtay qızı 6  iyul   1967-ci  ildə Gəncə şəhərində  anadan  olmuşdur.  1988-ci  ildə  H.Zərdabi  adına  Kirovabad Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsini  bitirmişdir.  1988-ci  ildən  Gəncə şəhər  27 saylı  orta  məktəbdə  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi  kimi  əmək fəaliyyətinə  başlamışdır.  1999-cu ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan  dili  kafedrasında   baş  müəllim  işləyir. “Kitabi-Dədə […]

Davamı

Tyutorlar

Qocayeva Elqanə Zabit qızı  30 iyun  1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.M.Füzuli adına 22 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub. 1996-cı ildə həmin məktəbi bitirib. Həmin ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji institutunun “Mühəndis pedaqoji” fakültəsinin “Fizika” ixtisasına daxil olub. 2000-ci ildə həmin universiteti bitirib. 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin” Tətbiqi Fizika” kafedrasında laborant olaraq […]

Davamı

Fakültə dekanı

Ələsgərov Zakir Aslan oğlu 1949-cu il martın 20-də Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1955-1966-cı illərdə Kirovobad şəhəri Maksim Qorki adına 1 saylı orta məktəbdə oxumuş, 1968-1972-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovobad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universitetində) ali təhsil almışdır. 1972-ci ildə adı çəkilən ali məktəbin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək […]

Davamı