Kateqoriya Arxivləri: Kafedralar

PROFESSOR QULİYEV TELMAN ZİYATXAN OĞLU

Qısa bioqrafik məlumat 1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə orta məktəbini bitirmiş və həmin ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var. Əmək fəaliyyəti 1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ixtisası […]

Davamı

PROFESSOR QULİYEV TELMAN ZİYATXAN OĞLU   Qısa bioqrafik məlumat 1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə orta məktəbini bitirmiş və həmin ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var. Əmək fəaliyyəti 1971-ci ildə oranı […]

Davamı

Azərbaycan dili kafedrası

Gəncə Dövlət Universitetində Azərbaycan dili kafedrası 1966-cı ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası adı altında fəaliyyətə başlamışdır. 1966-1967-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyinin 25 oktyabr 1966-cı il tarixli, 315 №-li əmri ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası bazasında yaradılmışdır. Kafedraya dosent Hidayət Cəfərov, dosent Əli Cəfərli və professor […]

Davamı

NƏŞR

Prof. X.Yusifli Nizami Gəncəvi:Sələflər və xələflər.Monoqrafiya, Bakı, Adiloğlu, 2011 Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi.Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Tərcümə edəni S.Vurğun , önsöz və şərhlərin […]

Davamı

AzDƏ 2017/2019-cu illər üçün elmi – tədqiqat işlərinin mövzuları

    s\s         Elmi istiqamətlərin, problemlərin və mövzuların adı       İcra müddəti   Planlaşdırılmış işlərin smetadəyəri (min manatla)     İcraçı şöbə, laboratoriya və kafedra. Mövzunun elmi rəhbəri   Başlanğıcı (il) Sonu (il) 1 2 3 4 5 6   I.                    İstiqamət:  Humanitar və ictimai elmlər   I.                    1. […]

Davamı

Azərbaycan və Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasını müdiri

ƏHMƏDOV MAQBET MÜTÜLÜ OĞLU-dosent, kafedra müdiri 1952-ci ilin yanvar ayının 6-da Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kənd orta məktəbində orta, 1968-1975-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1970-1972-ci illərdə Almaniyada hərbi xidmət borcunu […]

Davamı

AzDƏ TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR:

Bakalavr təhsil pilləsində 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 2. Azərbaycan ədəbiyyatı 3. Dünya ədəbiyyatı 4. Ədəbiyyatşünaslığa giriş 5. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 6. S/f. Mədəniyyətşünaslıq 7. S/f. Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş 8. S/f. Azərbaycan ədəbi məktəbləri 9. S/f. Azərbaycan dramaturgiyası 10. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası 11. S/f. Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı Filologiya 1.Ölkə ədəbiyyatı tarixi 2. Ölkə filologiyasına […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı KAFEDRASININ TARİXİ

  Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin 14 aprel 1938-ci il tarixli qərarı ilə Kirovabadda (indiki Gəncədə) N.K.Krupskaya adına İkiillik Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladı. İnstitut üçün ayrıca bina olmadığından şəhərin 1 nömrəli orta məktəbinin üçüncü mərtəbəsi bütünlüklə yeni təşkil olunmuş bu təhsil ocağının sərəncamına verildi. 23 müəllim və 244 tələbəsi olan  institutda iki ixtisas üzrə – təbiət […]

Davamı

f.e.d.,professor Quliyev Telman Ziyatxan oğlu

  Qısa bioqrafik məlumat: 1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə orta məktəbini bitirmiş və həmin ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur. 1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ixtisası üzrə orta məktəbdə müəllim, 1972-ci […]

Davamı

f.e.d., professor Yusifov Mübariz İmran oğlu

Qısa bioqrafik məlumat: 20  dekabr 1946-cı ildə Xanlar rayonunun Alıncalı kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Sabirabad rayonunda başlamışdır. Əvvəlcə  rayonun kənd məktəbində müəllim, sonra məktəb direktoru işləmişdir. 1975-ci ildən əmək fəaliyyətini Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda davam etdirmişdir. Filologiya elmləri doktoru, professordur. […]

Davamı