Kateqoriya Arxivləri: Kafedralar

PROFESSOR QULİYEV TELMAN ZİYATXAN OĞLU

Qısa bioqrafik məlumat 1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə orta məktəbini bitirmiş və həmin ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var. Əmək fəaliyyəti 1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ixtisası […]

Davamı

Azərbaycan dili kafedrası

Gəncə Dövlət Universitetində Azərbaycan dili kafedrası 1966-cı ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası adı altında fəaliyyətə başlamışdır. 1966-1967-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyinin 25 oktyabr 1966-cı il tarixli, 315 №-li əmri ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası bazasında yaradılmışdır. Kafedraya dosent Hidayət Cəfərov, dosent Əli Cəfərli və professor […]

Davamı

NƏŞR

Prof. X.Yusifli Nizami Gəncəvi:Sələflər və xələflər.Monoqrafiya, Bakı, Adiloğlu, 2011 Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi.Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Tərcümə edəni S.Vurğun , önsöz və şərhlərin […]

Davamı

AzDƏ 2017/2019-cu illər üçün elmi – tədqiqat işlərinin mövzuları

    s\s         Elmi istiqamətlərin, problemlərin və mövzuların adı       İcra müddəti   Planlaşdırılmış işlərin smetadəyəri (min manatla)     İcraçı şöbə, laboratoriya və kafedra. Mövzunun elmi rəhbəri   Başlanğıcı (il) Sonu (il) 1 2 3 4 5 6   I.                    İstiqamət:  Humanitar və ictimai elmlər   I.                    1. […]

Davamı

Azərbaycan və Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasını müdiri

ƏHMƏDOV MAQBET MÜTÜLÜ OĞLU-dosent, kafedra müdiri 1952-ci ilin yanvar ayının 6-da Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kənd orta məktəbində orta, 1968-1975-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1970-1972-ci illərdə Almaniyada hərbi xidmət borcunu […]

Davamı

AzDƏ TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR:

Bakalavr təhsil pilləsində 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 2. Azərbaycan ədəbiyyatı 3. Dünya ədəbiyyatı 4. Ədəbiyyatşünaslığa giriş 5. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 6. S/f. Mədəniyyətşünaslıq 7. S/f. Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş 8. S/f. Azərbaycan ədəbi məktəbləri 9. S/f. Azərbaycan dramaturgiyası 10. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası 11. S/f. Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı Filologiya 1.Ölkə ədəbiyyatı tarixi 2. Ölkə filologiyasına […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı KAFEDRASININ TARİXİ

  Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin 14 aprel 1938-ci il tarixli qərarı ilə Kirovabadda (indiki Gəncədə) N.K.Krupskaya adına İkiillik Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladı. İnstitut üçün ayrıca bina olmadığından şəhərin 1 nömrəli orta məktəbinin üçüncü mərtəbəsi bütünlüklə yeni təşkil olunmuş bu təhsil ocağının sərəncamına verildi. 23 müəllim və 244 tələbəsi olan  institutda iki ixtisas üzrə – təbiət […]

Davamı

f.e.d.,professor Quliyev Telman Ziyatxan oğlu

  Qısa bioqrafik məlumat: 1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə orta məktəbini bitirmiş və həmin ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuş, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və ixtisası üzrə orta məktəbdə müəllim, 1972-ci ildən  A.S.Puşkin […]

Davamı

f.e.d., professor Yusifov Mübariz İmran oğlu

Qısa bioqrafik məlumat: 20  dekabr 1946-cı ildə Xanlar rayonunun Alıncalı kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Sabirabad rayonunda başlamışdır. Əvvəlcə  rayonun kənd məktəbində müəllim, sonra məktəb direktoru işləmişdir. 1975-ci ildən əmək fəaliyyətini Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda davam etdirmişdir. Filologiya elmləri doktoru, professordur. […]

Davamı

f.e.d., professor Əliyev Yadigar Vəli oğlu

Qısa bioqrafik məlumat: 1969-cu il aprelin 22-də anadan olmuşdur. 1993-cü ildə BDU-nun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə, 1996-cı ildə BDU-nun aspiranturasını “Türk dilləri” ixtisası üzrə bitirmişdir. 1999-cu ildə “Qədim türk ədəbi dili dialektfövqü (ədəbi) hadisə kimi” mövzusunda namizədlik, 2011-ci ildə “Qədim türk ədəbi dilindən orta əsrlər türk ədəbi dilinə (türki) keçid dövrü” mövzusunda doktorluq dissertasiyaları […]

Davamı