Azərbaycan dilinin tədrisi

Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrası

Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrası 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. 2005-ci ilədək kafedraya professor Ş.Yusifli rəhbərlik etmişdir.

2005-ci ildən kafedraya filologiya elmləri namizədi, dosent Hüseynova Gülrux Nəsib qızı rəhbərlik edir.

Kafedrada keçirilən elmi-nəzəri seminarlarda, yığıncaqlarda tədrisin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, tələbələrin bilik səviyyəsini genişləndirmək, gənc müəllimlərə lazımi məsləhət və istiqamət vermək üçün daima axtarışlar aparılır. Eyni zamanda pedaqoji təcrübənin təşkili, aparılması bu işə məsul, pedaqoji təcrübəyə malik müəllimlər tərəfindən yerinə yetirilir. Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrası universitetimizdə Azərbaycan dilinin elmi-tərbiyəvi əhəmiyyətini müəyyənləşdirən və gələcəkdə bu fənn üzrə işləməyin məzmun, forma və üsullarını öyrətmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır. Kafedranın ən mühüm vəzifələrindən biri metodikanın nəzəri əsaslarını öyrənib ümumiləşdirmək,tədris prosesinin qanunauyğunluqlarını açmaq,gənc nəsli müasir ruhda tərbiyə etmək,xalqımıza layiqli kadrlar yetişdirmək haqqında dövlətin qarşıya qoyduğu tələblərə cavab verəcək səviyyədə hazırlamaqdır.

Hazırda kafedrada 16 nəfər müəllim, 3 nəfəri dosent, 1 nəfəri dosent əvəzi, 9 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim və 5 nəfər texniki heyət çalışır.

 1. Hüseynova Gülrux Nəsib q. – Dosent
 2. Cəfərova Ziyafət Bayramqulu q. – Dosent
 3. Quliyeva Tahirə Abdulrəhman q. – Dosent
 4. Ələsgərov Zakir Aslan o. – Dosent əvəzi
 5. Kubişev Nadir Hüseyn o. – Baş müəllim
 6. Əliyeva Səkənəxanım xankişi q. – Baş müəllim
 7. Nuriyeva Südabə Qasım q. – Baş müəllim
 8. Əliyeva Elmira Paşa q. Baş müəllim
 9. Hüseynova Tünzalə Yusif q. – Baş müəllim.
 10. Məmmədova Firduz Dünyamalı q. – Baş müəllim
 11. Mahmudova Mətanət Nəriman q. – Baş müəllim
 12. Niyazova İlhamə Zahid q. – Baş müəllim
 13. Əhmədova Aytən Arzulla q.- Baş müəllim
 14. Əliyeva Fatma Almaz q. – Müəllim
 15. Qəmbərova Sevinc Baris q. – Müəllim
 16. Hüseynova Günay Şəmistan q. – Müəllim

Tədris köməkçi  heyəti

 1. Qapçıyeva Rahidə Paşa q. – Baş laborant
 2. Mustafayeva Sərmayə Qara q. – Baş laborant
 3. Məmmədova Güldanə Elman q. – Laborant
 4. Vəlizadə Şölə Sahib q. – Laborant
 5. İsgəndərova Lamiyə Vaqif q. – Laborant