Mühazirələr

I YARIM İL

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS 

II KURS

III KURS

IV KURS

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

II YARIMİL VƏ YAZ İMTAHAN SESSİYASINA HAZIRLIQ

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

MAGİSTRATURA    AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT

MAGİSTRATURA MÜHAZİRƏLƏRİ -AZƏRBAYCAN DİLİ

Azərbaycan terminologiyasının təşəkkülü və inkişafı

Müasir türk dillərinin müqayisəli qrammatikası  

MAGİSTRATURA MÜHAZİRƏLƏRİ ƏDƏBİYYAT

 

YAZ İMTAHAN SESSİYASI

TƏQDİMAT