Mühazirələr

 

I YARIM İL

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS