Mühazirələr

I YARIMİL

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

IV KURS (AMİ)

 

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS