Mühazirələr

 

I YARIM İL

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

 

II YARIMİL

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

 

FİLOLOGİYA İXTİSASI

I KURS

II KURS

III KURS

MAGİSTRATURA    AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT

MAGİSTRATURA MÜHAZİRƏLƏRİ AZƏRBAYCAN DİLİ

MAGİSTRATURA MÜHAZİRƏLƏRİ ƏDƏBİYYAT