17 May 2024-cü il tarixində fakültədə elmi sura keçirilmişdir.

17 may  2024-cü il tarixində Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası  keçirilmişdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər əksini tapırdı:

                                        G Ü N D Ə L İ K   M Ə S Ə L Ə

1. I-III kurslarda yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti haqqında 

2.Açıq dərslərin və monitorinqlərin nəticələri haqqında

3.Tədris-metodiki şuranın hesabatı

4.Cari məsələ

 İclasda 2024-cü tədris ilinin yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr, tədris ilinin II yarısına aid dərs yüklərinin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti və fakültədə keçilən açıq dərslər müzakirə olundu.