Gənc müəllimin növbəti açıq dərsi

1 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasının müəllimi Sevinc Qəmbərovanın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə 23 qrupunda “Linqvistik təhlilin metodikası” fənnindən “Etimologiya üzrə təhlilin metodikası” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.Dərsdə fakültə dekanı prof.M.Yusifov, dos.Ü.Əfəndiyev, dos.G.Hüseynova, b/m.S.Nuriyeva, b/m.E.Paşayeva, b/m.M.Mahmudova, fakültənin açıq dərslərini dinləmək üçün təhkim olunmuş Üzeyir müəllim və b.iştirak etdilər

Davamı

Kəmalə Əliyevanın disertasiyasının müzakirəsi

30 noyabr 2016 cı ildə Azərbaycan dili kafedrasının əyani doktorantı Əliyeva Kəmalə Rafiq qızının (ixtisas 5706.01 –(“ Azərbaycan dili”) Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə almaq üçün “Azərbaycan  dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər” mövzusunda təqdim etdiyi disertasiyanın  kafedrada müzakirəsi keçirilmişdir.

Davamı

B/m AYTƏN ƏHMƏDOVANIN AÇIQ DƏRSİ VƏ MÜZAKİRƏSİ KECİRİLİB.

28 noyabr 2016-cı il tarixində Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının  I kursunda Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasının baş müəllimi Aytən Əhmədovanın “Ünsiyyət mədəniyyəti, danışıq etikası, Müxtəlif nitq situasiyalarında nitq etiketlərindən istifadə qaydaları” mövzusunda nitq mədəniyyəti fənnindən açıq dərsi kecirilib. Açıq dərsdə və daha sonra açıq dərsin müzakirəsində filologiya fakültəsinin dekanı professor Mübariz Yusifov, fakültə tədris  […]

Davamı

tələbələrimiz “Güclü natiq hər işdə bacarıqlı insan deməkdir” layihəsində

Filologiya faküləsinin tələbələri 24 noyabr 2016-cı ildə universitetin I tədris binasında təşkil olunmüş “Güclü natiq  hər işdə bacarıqlı insan deməkdir” adlı layihədə iştirak etmişdir. Tədbirin gedişində universitetin  Humanitar məsələlər üzrə prorektoru, dosent Gülsüm Fətəliyeva, Samux rayon Heydər Əliyev mərkəzinin drektoru Aygün Həsənzadə, layihənin kordinatoru Cəfərova Ulduz, layihənin təlimçisi Cabarlı Arzu çıxış edərək natiqlik sənəti haqqında təsuratlarını […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi Aytən Muşkiyevanın açıq dərsi

24 noyabr 2016 cı il tarixində Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının III kursunda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən” Leyli və Məcnun poemasının  sənətkarlıq xüsusiyyətləri” mövzusunda açıq dərs  keçirilmişdir. Açıq dərsdə Filologiya fakültəsinin dekanı professor Mübariz Yusifov, Azərbaycan  və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdir əvəzi  dosent Afaq Yusifli, fakülənin açıq dərslərini dinləmək üçün təhkim olunmuş […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında iclas

23 noyabr 2016- cı ildə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında iclas kecirilmişdir. İclasda  haqqında danışılan gündəlik məsələlər: 2016 сı ilə aid elmi-tədqiqat işləri haqqında. Pedoqoji təcrübənin yekunu əyani şöbə üzrə Buraxılış işi və disertasiya mövzularının, rəhbər müəllimlərin və tələbələrin adlarının müzakirəsi və təstiqi. Müəllimlərin dəsə davamiyyəti haqqında. Cari məsələ    

Davamı

AZƏRBAYCAN DİLİ KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLİMİ MEHRİBAN MƏMMƏDOVANIN AÇIQ DƏRSİ KEÇİRİLİB

22 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Mehribanın  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının 2-ci kursunda Müasir Azərbaycan dili fənnindən  “Fonetik söz yaradıcılığı” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fonetik söz yaradıcılığına dair tədqiqtlar, söz yaradıcılığının əsas istiqamətləri, Məcazlaşma ilə sinkretik köklərin yaranması, Dil-diş keçidləri üzrə yaranan sözlərə […]

Davamı

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Naibə Məmmədzadənin açıq dərsi keçirilib

21 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Naibə Məmmədzadənin  Filologiya fakültəsinin Filologiya ixtisasının 1-ci kursunda Dilçiliyə giriş fənnindən “Söz birləşmələri” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə söz birləşmələri, söz birləşmələrinin söz və cümlə ilə oxşar və fərqli cəhətləri, söz birləşmələrinin növləri və.s haqqında danışılıb. Açıq dərsdə filologiya fakültəsinin dekanı professor Mübariz […]

Davamı

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Gülarə Məlikova ümumi dilçilik fənninin tədrisi zamanı

Müəllim sintaksis mövzusunda qeyd etdi ki, dilin əsas vəzifəsi insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi, fikir mübadiləsi vasitəsi olmaqdır. Heç şübhəsiz, dilin bu ünsiyyət vəzifəsi yalnız leksik və morfoloji kateqoriyaların köməyi ilə həyata keçirilər bilməz. Dilin ünsiyyət vasitəsi olmaq vəzifəsini yerinə yetirməsi üçün sözlərin cümlədə birləşib, nisbi bitmiş fikir ifadə etməsi lazımdır. Sintaksisdə sözlərin birləşməsi qaydalarından, söz […]

Davamı