Azərbaycan dili kafedrasının yaranma tarixi; professor-müəllim heyəti

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA MƏLUMAT

            GəncəDövlət Universitetində Azərbaycan dili kafedrası 1966-cı ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası adı altında fəaliyyətə başlamışdır. 1966-1967-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 25 oktyabr 1966-cı il tarixli, 315-   li əmri ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası bazasında yaradılmışdır.

Kafedraya dosent Hidayət Cəfərov, dosent Əli Cəfərli və dosent Şəfiqə Yusifli təhbərlik etmişlər.

1971-ci ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası bazası əsasında Azərbaycan dilçiliyi kafedrası yaradılmışdır. Kafedraya dosent Əli Cəfərli, dosent Vahid Mursaqulov rəhbərlik etmişlər.

1988-ci ildə iki kafedra yenidən birləşmişdir. Kafedranın adı əvvəlki kimi Azərbaycan dili və onun tədrisi kafedrası adlandırılmışdır. Kafedraya 1997-ci ilə kimi professor Məmməd Cəfərzadə rəhbərlik etmişdir. 1997-ci ildən 2014-cü ilə kimi professor Mübariz Yusifov kafedraya rəhbərlik etmişdir. 2014-cü ilin aprel ayından bu günə kimi prof. Telman Ziyatxan oğlu Quliyev kafedraya rəhbərlik edir.

Hazırda kafedra 2 (iki) nəfər elmlər doktoru, professor, 1 (bir) nəfər,f.e.d.,dosent, 9 (doqquz) nəfər f.ü.f.d., dosent, 3 (üç) nəfər baş müəllim, f.ü.f.d., 1 (bir)  nəfər p.ü.f.d., müəllim, 3 (üç) nəfər baş müəllim, 11 (on bir) nəfər müəllim, 7 (yeddi) nəfər böyük laborant və 3 (üç) nəfər lobaront, 1 (bir) nəfər operator çalışır.

Azərbaycan dili və onun tədrisi kafedrasının Professor-müəllim heyəti

1.Quliyev Telman Ziyatxan oğlu

2. Yusifov Mübariz İmran oğlu

3.Əliyev Yadiğar Vəli oğlu

4.Ələsgərov Zakir Aslzn oğlu

5.

6.Cəfərova Sürayyə Məmmədqulu qızı

7.Əliyev Xəlil Hüseyn oğlu

8.Cəfərova Solmaz Axund qızı

9.Hüseynova Gülrux Nəsib qızı

10.Quliyeva tahirə Əbdürrəhman qızı

11. Məlikova Gülnarə Aqaid qızı

12. Həsənova Aidə Ədib qızı

13.Əhmədova Aytən Arzulla qızı

14. Məmmədova Mehriban Oktay qızı

15. Mahmudova Mətanət Nəriman qızı

16. Quliyeva Samirə Niftalı qızı

17.Saralova Fatma Məhəmməd qızı

18.Musayeva Aynur Tofiq qızı

19. Məmmədzadə Naibə Tofiq qızı

20. Hüseynova Günay Şəmistan qızı

21.Orucova Aynur Allahverdi qızı

22.Nəbiyeva Ayşən Bəxtiyar oızı

23

24.Əsgərova Xalidə Səfər qızı

25.Qasımova Nurlu Xəqani qızı

26.Səlmanova Səbinə Ceyhun qızı

27.Xambatova Ruhanə Müslüm qızı

28.Əliyeva Təranə Aslan qızı

29.Həsənova Afət Azər qızı

30.Mahmudova Fidan Fuad qızı

KAFEDRANIN TƏDRİS- KÖMƏKÇİ HEYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT

1.Hüseynova Sevil İsrafil qızı

2.Əliyeva Nərminə Müzəffər qızı

3.Mustafayeva Sərmayə Qara qızı

4.Qapçıyeva Rahidə Paşa qızı

5.Süleymanova Samirə Daşdəmir qızı

6.İsgəndərova Lamiyə Vaqif qızı

7.Məmmədova Güldanə Elman qızı

8.Balayeva Samirə Surxay qızı

9.Cəfərli Fəridə Elmidar qızı

10.Həsənova Nərmin Vüqar qızı

11.İsmayılova Zülfiyyə Musa qızı