AzDƏ TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR:

Bakalavr təhsil pilləsində
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
2. Azərbaycan ədəbiyyatı
3. Dünya ədəbiyyatı
4. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
5. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
6. S/f. Mədəniyyətşünaslıq
7. S/f. Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş
8. S/f. Azərbaycan ədəbi məktəbləri
9. S/f. Azərbaycan dramaturgiyası
10. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
11. S/f. Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı

Filologiya

1.Ölkə ədəbiyyatı tarixi
2. Ölkə filologiyasına giriş
3. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
4. S/f.Rus ədəbiyyatı
5.Ölkəşünaslıq
6. S/f. Divan ədəbiyyatının poetikası

Magistr pilləsi
1. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı
2. S/f. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şeir janrları
3. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi və inkişafı
4. XVII- XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı
5. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
6. Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı
7. Ədəbiyyat nəzəriyyyəsi
8. S/f. Nizami məktəbi
9. Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri
10. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası
11. Filologiyanın müasir problemləri
12. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
13. Ədəbiyyatın tədrisi tarixi və metodologiyası
14. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
15. Seçmə fənn. Füzulinin poetikası