Tədris işləri üzrə dekan müavini

Məmmədova Mehriban Oqtay qızı

6  iyul   1967-ci  ildə Gəncə şəhərində  anadan  olmuşdur.  1988-ci  ildə  H.Zərdabi  adına  Kirovabad Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsini  bitirmişdir.  1988-ci  ildən  Gəncə şəhər  27 saylı  orta  məktəbdə  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi  kimi  əmək fəaliyyətinə  başlamışdır.  1999-cu ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan  dili  kafedrasında   baş  müəllim  işləyir.

“Kitabi-Dədə Qorqud”un leksikası müasir türk  dillərində  adlı  namizədlik  dissertasiyası  üzərində  işini  tamamlamışdır.  5 fənn proqramının tərtibində iştirak  edib. 20-dən çox məqalə müəllifidir. 2 övladı var.