Dosent f.e.d. Yadigar Əliyevin açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti  f.e.d. Yadigar Əliyev  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının I kurs tələbələrinə Müasir  Azərbaycan dili-1 (Fonetika) fənnindən  “Azərbaycan dilində fonetik hadisələr” mövzusunda açıq dərs keçdi. Müəllimin dərs prosesində istifadə etdiyi slaydlar, dil materialları,  faktlar mövzunun mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərdi.

Davamı

Müəllim Afət Həsənovanın açıq dərsi

Müəllim Afət Həsənovanın Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası I kurs tələbələrinə “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənnindən  “Azərbaycan dilində işgüzar yazışmalarda rəsmi kargüzarlıq üslubu: hesabat, teleqram, xəbərdarlıq” mövzusunda açıq dərs keçdi. Müəllimin dərs prosesində istifadə etdiyi slaydlar, dil materialları,  faktlar mövzunun mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərdi.

Davamı

Baş müəllim Naibə Məmmədzadənin açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi  Naibə Məmmədzadə Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisasının III kursunda “Linqvistik tipologiya” fənnindən “Fonetik söz yaradıcılığı” mövzusunda  açıq dərs keçdi.Dərsin başlanğıcında müəllim mövzu haqqında məlumat verdi, fonetik söz yaradıcılığının yollarını, xüsusiyyətlərini izah etdi. Dərs prosesində nümayiş etdirilən slaydlar dərsin daha səmərəli keçməsinə şərait yaratdı.

Davamı

Elmi tədqiqat ekskursiyası

Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin tələbələri və müəllimi Vüsal İsgəndərov TGT-nin təşkilatçılığı ilə Şəki şəhərində elmi-tədqiqat məqsədli ekskursiyada olmuşlar. Məşhur tarixi tikili Şəki Xan sarayı, dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun və Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyləri ziyarət edilmiş, tələbələr tarixi və önəmli məkanlarla yaxından tanış olmuşlar.

Davamı

GDU-nun Filologiya fakültəsində Novruz şənliyi keçirildi

GDU-nun Filologiya fakültəsində Növruzun gəlişi böyük təntənə ilə qeyd edildi. Tələbələrin bəzədikləri Novruz süfrələri göz oxşayırdı. Fakültənin tələbələrinin ifa etdikləri gözəl mahnılar, səhnəciklər böyük coşqu ilə qarşılandı. Tədbirin rəsmi hissəsində sonra bütün iştiraçılar-müəllimlər, tələbələr, qonaqlar rəqsə dəvət edildilər. Şənlik yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçdi.

Davamı

Dos.Aidə Həsənovanın açıq dərsi

15.03.2024-cü il tarixdə kafedranın dosenti Həsənova Aidə Ədib qızının Filologiya fakültısinin Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisasının 3¹,² qruplarında Ümumi dilçilik fənnindən “Gənc qrammatiklərin dilçilik görüşləri. Moskva, Kazan dilçilik məktəbləri” mövzusunda açıq dərsi dinlənilmişdir. Müəllim XIX əsrin sonlarında yaranmış “Gənc qrammatiklər cərəyanı”, onların məqsədi, tədqiqat üsulları, proqramı və nöqsanları haqqında məlumat verdi. Sonra Moskva dilçilik […]

Davamı