Vüsal İsgəndərovun Şifahi xalq ədəbiyyatı fənnindən açıq dərsi

20 dekabr 2023-cü il tarixdə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi  Vüsal İsgəndərov    Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi  ixtisası 1-ci kurs tələbələrinə Şifahi xalq ədəbiyyatı fənnindən  açıq dərs keçdi. Açıq dərsdə tələbələr atalar sözləri, məsəllər və onların yaranma şəraiti, ozan aşıq yaradıcılığının təşəkkül və inkişaf tarixi, ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, tapmacaların forma və məzmun xüsusiyyətləri və […]

Davamı

Filologiya fakültəsində “Onomastikanın aktual problemləri” adlı elmi- praktik seminar

18 dekabr    2023-ci il tarixdə  Filologiya fakültəsində “ Onomastikanın aktual problemləri” adlı elmi- praktik seminar keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan dili kafedrasının professoru filologiya elmləri doktoru Mübariz Yusifov ”Onomastik  vahidlərin öyrənilməsinin zəruriliyi” , Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Xəlil Əliyev ” Onomastikaya aid terminlər” , Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi   ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Səbinə Hüseynova “Onomasik vahidlrimizin  […]

Davamı

Dosent Afaq Yusiflinin tədqimatında “İntibah ədəbiyyatında təkralanan obrazların simulyasiyası” adlı layihə

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Afaq Xəlil qızı Yusiflinin tədqimatında   ilk dəfə olaraq Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində yeni tədris üsulu kimi  tövsiyə olunan simulyasiyadan istifadə edilərək “İntibah ədəbiyyatında təkralanan obrazların simulyasiyası” adlı  layihə reallaşdırıldı. Tədbirdə  tələbələrin təqdimatında  Nizamidə, Firdovsidə, Nəvaidə intibah məsələləri şərh edildi,  Azərbaycan intibah ədəbiyyatının ən parlaq əsərləridə yer alan ədəbi […]

Davamı

Ulu Öndər Heydər Əliyevi hörmət və məhəbbətlə anırıq

Tarixin yaddaşında əbədi iz qoymaq hər insana nəsib olmayan böyük xoşbəxtlikdir. Bu yalnız Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətlərin qismətinə düşən müstəsna taledir. Bütün həyatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına və inkişafına həsr etmiş bu dahi şəxsiyyətin Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri, ölkəmizin müstəqilliyinin […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi Könül Məmmədovanın açıq dərsi

07.12.2023-cü il tarixində   Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi  Könül Məmmədovanın Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası III kursda “Mədəniyyətşünaslıq ” fənnindən “Ədəbiyyatda əxlaq mədəniyyəti” mövzusunda açıq dərsi oldu. Dərsdə əxlaqın mənşəyi, mahiyyəti, ictimai həyatda rolu, bədii ədəbiyyatın insanın mənəvi-estetik inkişafı prosesində rolu, şəxsiyyət və onun formalaşmasında  klassik əsərlərin rolu və s. barədə […]

Davamı

F.f.d. Yadigar Əliyevin Azərbaycan dilinin tarixi seçmə fənnindən açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti  f.e.d. Yadigar Əliyev  Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası IV kurs tələbələrinə Azərbaycan dilinin tarixi seçmə fənnindən  “Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. Söz birləşməsi. Cümlə. XX əsrin əvvəllərində dil məsələləri. I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay” mövzusunda açıq dərs keçdi. Dərsdə ismi birləşmələr və feili birləşmələr, onların növləri, tərəflərinin ifadə vasitələri, formal […]

Davamı

Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Şahverdiyeva Səbinə Zahid qızının Filologiya fakültəsində açıq dərsi oldu

Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Şahverdiyeva Səbinə Zahid qızının 01.12.2023-cü il tarixində Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasının I kurs tələbələrinə “Yeniyetməlik və erkən gənclik yaşı dövründə psixi inkişafın xüsusiyyətləri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Dərs Psixologiya fənninin  bir bölməsi olan yaş psixologiyasını əhatə edirdi. Açıq dərsdə Psixologiya kafedrasının dosenti Pakizə Məmmədova, baş müəllim Leyla Həsənova, […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi Qəribə Xəlilovanın açıq dərsi

04.12.2023-cü il tarixində   Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi  Qəribə Xəlilovanın Filologiya fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası III kursda “Uşaq ədəbiyyatı” fənnindən “40-cı illər uşaq ədəbiyyatı” mövzusunda açıq dərsi oldu. Dərsdə müharibə dövründən sonra uşaq ədəbiyyatında olan yeniliklər, Səməd Vurgun, Əhməd Cəmil, Mirvarid Dilbazinin həyat və yaradıcılığı, onların uşaqlar üçün yazdığı  şeirlər, onların […]

Davamı

Filologiya fakültəsində tələbələrinin pedaqoji və istehsalat təcrübəsi ilə bağlı görüş keçirildi.

Filologiya fakültəsində Təcrübə və karyera şöbəsinin müdiri dos. Cabbar Qarayevin rəhbərliyi ilə  fakültənin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisaslarının IV kurs tələbələrinin pedaqoji və istehsalat təcrübəsi ilə bağlı görüş keçirildi. Görüşdə dos. Cabbar Qarayev, Filologiya fakültəsinin dekanı dos.Zakir Ələsgərov, Azərbaycan dili kafedrasının müdiri prof.Telman Quliyev, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı  kafedrasının […]

Davamı

F.f.d. Mehriban Məmmədovanın açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi  f.f.d. Mehriban Məmmədova Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında (IV kurs) Terminoloji leksika fənnindən açıq dərs keçdi. Açıq dərsin mövzusu “Müasir Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminlərinin yaranma üsulları və zənginləşmə mənbələri” idi. Dərsin başlanğıcında müəllim Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi və onun bölmələri haqqında məlumat verdi, köhnə dərslə əlaqə yaratdı. Sonrakı mərhələdə […]

Davamı