dos. Nazəndə Sabir qızı Hacıyeva

 

Bioqrafik məlumat

  • 02.1960 – cı ildə  Gəncə şəhərində  anadan olub.
  • 1977 – ci ildə  Gəncə şəhər 20 saylı  orta  məktəbi bitirib.

 

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 

  • 1991–ci ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti)  Filologiya  fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.
  • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinə dissertant qəbul olmuş, 2011-ci ildə “Xalq şairi  Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu” mövzusunu  AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda  müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş, 2013-cü ildə  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

  • 1981 – ci ildən M.Gəncəvi adına Pedaqoji məktəbdə müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
  • 1990-1991-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasında  laborant vəzifəsində çalımışdır.
  • 1991-2000-ci illərdə Məişət xidməti kollecində ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
  • 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim işləmiş, hal-hazırda  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.

NƏŞR

  • Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu, Bakı, ”Qarabağ” nəşriyyatı, 2010