Aynur Vəlican qızı Şükürova

     

BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1975-ci il avqustun 30-da Kürdəmir rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1992-ci ildə Gəncə şəhərində 2 saylı orta  məktəbi bitirib.
 • 1993-1998-ci illərdə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Tarix-dil-ədəbiyyat fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasında təhsil alıb.
 • 1998-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-1998-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində rektorun katibəsi
 • 1998-2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi hissəsində elmi-tədqiqat və elm-pedaqoji kadrların hazırlanması işi üzrə inspektor
 • 2001-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant
 • 2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim
 • 2008-2012-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində tərbiyə işləri üzrə dekan müavini
 • 2010-cu ildən hal-hazıra qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ VƏ FƏNN PROQRAMLARI

 • 2018-ci ildə “Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişaf mərhələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
 • 28 elmi məqalənin müəllifidir.
 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.(bakalavr pilləsi  üçün fənn proqramı,qrifli). Gəncə, 2011
 • Uşaq ədəbiyyatı ( bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı,qrifli). Gəncə, 2011
 • Dünya ədəbiyyatı (Şərq ədəbiyyatı). Bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı,qrifli. Gəncə, 2011