BU GÜN UNİVERSİTETİMİZİN REKTORU PROFESSOR YUSİF YUSİBOVUN AD GÜNÜDÜR.

BU GÜN UNİVERSİTETİMİZİN REKTORU PROFESSOR YUSİF YUSİBOVUN AD GÜNÜDÜR. HÖRMƏTLİ YUSİF MÜƏLLİM ! FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI, KAFEDRA MÜDİRLƏRİ, PROFESSOR- MÜƏLLİM HEYƏTİ VƏ TƏLƏBƏLƏRİ ADINDAN SİZİ TƏBRİK EDİR, CAN SAĞLIĞI, TƏHSİLİMİZİN İNKİŞAFINDA YENİ-YENİ UĞURLAR ARZULAYIRIQ
DOĞUM GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !