Aynur Novruzova online ders

Məsafənin uzaq olması tədrisə heç bir təsir göstərmir. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi f.f.d Aynur Novruzovanın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının 3-cü kurs tələbələrinə- gələcəyin müəllimlərinə ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənnindən mühazirəsi.