Fakültədə şifahi imtahan

Universitetdə  bəzi fənlərin  xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq imtahanları şifahi formada keçirildi.  3 yanvar 2019-cu il tarixində universitetin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə I kurs tələbələrinin “Nitq mədəniyyəti” fənnindən, Filologiya ixtisasında isə “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” fənnindən II kurs tələbələrinin “Müasir Azərbaycan dili-1”, Filologiya ixtisasında isə “Öyrənilən əsas dil-3” fənnindən şifahi imtahanı keçirildi. Şifahi imtahandan tələbələrin əksəriyyəti müvəffəq qiymətlər aldılar. Məqsəd tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək, eyni zamanda tələbə-gənclərin məntiqi təfəkkürünün, yaradıcı təxəyyülünün inkişaf etdirilməsinə kömək etməkdir.