AZƏRBAYCAN DİLİ KAFEDRASINDA MÜZAKİRƏ

23 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycab dili kafedrasında baş müəllimlər Naibə Məmmədzadə və Mehriban Məmmədovanın keçirdiyi açıq dərslərin müzakirəsi olub.