Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında iclas

23 noyabr 2016- cı ildə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında iclas kecirilmişdir. İclasda  haqqında danışılan gündəlik məsələlər:

2016 сı ilə aid elmi-tədqiqat işləri haqqında.

Pedoqoji təcrübənin yekunu əyani şöbə üzrə

Buraxılış işi və disertasiya mövzularının, rəhbər müəllimlərin və tələbələrin adlarının müzakirəsi və təstiqi.

Müəllimlərin dəsə davamiyyəti haqqında.

Cari məsələ