YUSİFLİ AFAQ XƏLİL QIZI

Afaq Xəlil qızı Yusifli

1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2010-cu ildə “Füzuli irsi və  1920-60-cı illər Azərbaycan poeziyası”  mövzusunda dissertasiyanı işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.2012-ci ildən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosentidir.

Tədris etdiyi “Dünya ədəbiyyatı” fənni ilə əlaqədar olaraq 2012-ci ildə “XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı” adlı dərs vəsaitini çap etdirmişdir. Müəllifi olduğu dərsliklər filoloji fakültələrdə dünya ədəbiyyatı tədrisinin əsas vəsaitlərindəndir.