QAZIYEV QİVAMİ NİYAZİ OĞLU

 

                                                Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş  müəllim

 

BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 08.1956 – cı ildə  Goranboy rayonunun Dəliməmmədli qəsəbəsində  anadan olub.
 • 1973 – cü ildə  Bərdə rayonu Yeni Əyricə kənd  orta  məktəbini

 

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 

 • 1978–ci ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti)  Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir.
 • 1992-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2011-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 2018-ci ildə dosent   elmi adı almışdır.

 

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

 

 • 1978 – ci ildə Bərdə rayonu Yeni Əyricə kənd  orta  məktəbində müəllim  kimi fəaliyyətə başlamışdır
 • 1992-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında kabinə müdiri, müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • Hal-hazırda Gəncə  Dövlət Universitetində  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
 • 2015-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
 • Ulu Öndər Heydər Əliyev Siyasi Kursuna və Azərbaycan Dövlətçiliyinə Milli Dəstək mərkəzində Qərb regionu üzrə elm və təhsil şurasının sədr müavinidi.

 

ELMİ KİTAB, MONOQRAFİYA VƏ FƏNN PROQRAMLARI

 

 • f. Mədəniyyətşünaslıq fənnindən proqram, 2012
 • Gəncə ədəbi mühiti (1900-1930- cu illər). Gəncə, 1997
 • Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin həyatı, yaradılcılığı və əmək fəaliyyətinin tədrisi təcrübəsindən. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2017