baş müəllim Yeganə Hüseyinovanın açıq dərsi

23 aprel 2017 ci il tarixində Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının 3-cü kursunda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnində ” Mirzə Fətəli Axundzadə” mövzusunda Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi Hüseyinova Yeganənin açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə dekanı professor Mübariz Yusifov, fakültə tədris metodik şurasının sədri baş müəllim Nadir Kıbuşev, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Dosent Afaq Yusifli və kafedranın digər əməkdaşları iştirak etmişlər.