Alim, şair və yazıçı….və ən əsası, gözəl insan Maqbet müəllim bu gün dünyasını dəyişdi

Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri dosent Maqbet Əhmədov dünyasını dəyişdi. Elmi əsərlərlə bərabər, gözəl şeirlər, hekayələr müəllifi olan həm alim, həm yazar Maqbet müəllim insani keyfiyyətləri ilə də müəllim və şagird heyətinin sevimlisi idi. O, hər birimizin xatirində həssas, mehriban, yüksək mədəni keyfiyyətlərə malik olan bir şəxsiyyət kimi qalacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!