Dosent Məlikova Gülarə Aqaid qızının Dilçiliyə giriş fənnindən açıq dərsi keçirildi

23 noyabr 2022- ci il tarixdə Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası I kursda Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Məlikova Gülarə Aqaid qızının  Dilçiliyə giriş fənnindən açıq dərsi keçirildi. Mövzu: Cümlə və onun xüsusiyyətləri. Dilin əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyələr. Müəllim mövzunu müasir texnologiyadan istifadə etməklə, slaydlar üzrə şərh etdi. Yeri gəldikcə, auditoriyaya mövzuya aid suallar verərək onların fikirlərini, münasibətini dinlədi. Dərs tələbələrin  fəal iştirakı ilə keçdi.