Aytən Əhmədovanın Azərbaycan dilindən praktikum fənnindən “ Sintaksis. Söz birləşmələri və cümlə. Çalışmalar üzərində iş” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında  fil.ü.f.d., baş müəllim Aytən  Arzulla qızı Əhmədova Azərbaycan dilindən praktikum fənnindən “ Sintaksis. Söz birləşmələri və cümlə. Çalışmalar üzərində iş” mövzusunda  açıq dərs keçmişdir. Qeyd edək ki, dərs yeni təlim metodu və müasir təlim texnologiyası əsasında qurulmuşdu. Dərsin  ilkin mərhələsində motivasiya qurularaq tədqiqatın sualı müəyyənləşdirildi. Qruplar üzrə iş aparıldı, qrup liderlərinin təqdimatı dinlənildi. Növbəti mərhələdə  müəllimin və tələbələrin fəal müzakirəsi ilə nəticə çıxarıldı. Dərs prosesində slaydlar, videoçarxlar  nümayiş olundu, təqdim olunmuş materiallar üzərində fəal müzakirə aparıldı və dərsin bütün mərhələləri yüksək səviyyədə yerinə yetirildi. A. Əhmədova dərs  prosesində  yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək qarşıya qoyduğu məqsədə nail oldu. Ümumiyyətlə,  dərs müasir təlimin qarşısında duran  bütün  tələblərə  cavab verirdi.