dosent Xəlil Əliyevin açıq dərsi

13 mart 2017 cı il tarixində dosent Xəlil Əliyevin Azərbaycan onomastikası fənnindən “Onomalogiyanın başqa elm sahələri ilə əlaqəsi” mövzusunda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının II kursunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fakültə dekanı professor Mübariz Yusifov, Azərbaycan dili kafedrasının müdiri professor Telman Quliyev, fakültənin açıq dərslərini dinləmək üçün təhkim olunmuş  dosent Üzeyir Əfəndiyev və Azərbaycan dili kafedrasının digər əməkdaşları iştrak etdilər.