18 Oktyabr- Müstəqilliyimizin Bərpası Günü

1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı qəbul olunmuşdur. Konstitusiya Aktında 1918-ci il 28 may tarixli İstiqlal Bəyannaməsinə və “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsinə istinad olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu təsbit edilmişdir. Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktına əsasən Azərbaycan xalqı 1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini bərpa etmişdir.

Bu gün biz bu günü Ali Baş Komandan Ilham Əliyevin rəhbərliyi və igid əsgərlərimizin şücaəti sayəsində ərazi bütöblüyünə qovuşmuş Azərbaycan toprağında qeyd edirik. Bu münasibətlə  xalqımızı bir daha təbrik edir və müstəqilliyimizin əbədi olmasını arzulayırıq!