AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMLİYİ İXTİSASININ TƏLƏBƏLƏRİ PEDAQOJİ TƏCRÜBƏDƏ

 16 fevral tarixindən etibarən Filologiya fakültəsinin tələbələri Gəncə şəhərində yerləşən orta  məktəblərdə pedaqoji təcrübə keçirlər. Təcrübəyə ixtisaslı müəllimlər rəhbərlik edirlər. Təcrübəçilər rəhbər müəllimlərin tərtib etdiyi cədvəllər üzrə sınaq dərsləri keçir, hər bir dərs metodistlər tərəfindən təhlil edilir, irad və tövsiyələr bildirilir və müvafiq ballarla qiymətləndirilir. Dərslərdə təlimin məqsəd və məzmununa xidmət göstərən   təlim metodlarından və təlim texnologiyalarından  istifadə edilir ki, burada məqsəd   şagirdləri dərin və hərtərəfli biliklərlə təmin  etmək, onlarda bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq, yüksək mədəniyyətə, mütərəqqi dünyagörüşə malik olan şəxsiyyət yetişdirməkdir.  Tələbələrimiz təcrübədə təkcə sınaq dərsləri deməklə kifayətlənmir, məktəbin ictimai işlərində də fəal iştirak edirlər.

Gəncə şəhəri  30, 25 və 28 nömrəli orta məktəblərdə (rəhbər müəllimlər: b.m.Kafiyə Məmmədova, b.m.f.f.d. Mətanət Mahmudova) keçilən sınaq dərslərindən şəkilləri təqdim edirik.