Fakültə əməkdaşları və tələbələr 10000000- cu Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dünyaya gəlməsi ilə bağlı təşkil edilmiş şəhər tədbirində iştirak ediblər.