Aidə Həsənovanın açıq dərsi

06 mart 2019-cu il tarixdə Azərbaycan dili kafderasının dossenti Aidə Həsənovanın “Öyrənilən əsas dil-5″fənnindən sintaktik əlaqələr mövzusunda açıq dərsi keşirilmişdir. Dərsdə Azərbaycan dili kafedrasının müdiri prof. Telman Quliyev, Humanitar məsələlər üzeə dekan müavini b\m. Nadir Kubışev və Azərbaycan dili kafedrasının digər əməkdaşları iştirak etmişdirlər.

Dərsdə fəal (interaktiv) təlimin bir çox metod və üsullarından istifadə olunmuşdur. Yeri gəldikcə mövzunun daha aydın və əhatəli izahı üçün İKT və TTV müraciət edilmişdir. Mühazirə zamanı “Linqivistik təhlilin növləri” və “Leksik təhlilin metodikası” mövzusunda hazırlanmış əyani vəsaitlərdən də istifadə edilmişdir. Müəllimin tədris etdiyi mövzu ilə bağlı hazırladığı slaydlar da öz yığcamlığı və dolğunluğu ilə diqqəti cəlb etmişdir. Slaydlarda mühazirənin mövzusu, məqsədi, istifadə olunan resurslar, ədəbiyyat və plan göstərilmişdir.