“Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş“ İnsan və Zaman” elmi konfransı

“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik  yubileyinə həsr olunmuş “ İnsan və Zaman” mövzusunda Respublika elmi konfransı  keçirilmişdir.

Konfransın açılışında ADPU-nun rektoru AMEA-nın muxbir uzvu prof.Yusif Məmmədov,Filologiya fakultəsinin dekanı prof. Bulutxan Xəlilov “Dədə Qorqud” ETL mudiri prof.Ramazan Qafarlı və başqa  alim professorlar çıxış etmişdir.

Konfransda Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasının baş muəllimi Əhmədova Aytən Arzulla qızı da iştirak etmişdi.O “Bəxtiyar Vahabzadənin “Gulustan” poemasında muxtəlif çalarlıqlı qoşmalar movzusunda məruzə etmişdir.”