Qəribə Xəlilovanın dərsi

Gəncə Dövlət Universitetininn Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi Qəribə Xəlilovanın” Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” fənnindən seminar dərsində bu dəfə mövzunu tələbələr bacarıqla çox gözəl tərzdə təqdim etdilər!

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə III-4 kurs tələbələrinin mövzu təqdimatı, ümumən dərsin gedişatı olduqca böyük məmnunluq doğurdu!!