F.f.d. Mehriban Məmmədovanın açıq dərsi

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi  f.f.d. Mehriban Məmmədova Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasında (IV kurs) Terminoloji leksika fənnindən açıq dərs keçdi. Açıq dərsin mövzusu “Müasir Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminlərinin yaranma üsulları və zənginləşmə mənbələri” idi.

Dərsin başlanğıcında müəllim Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi və onun bölmələri haqqında məlumat verdi, köhnə dərslə əlaqə yaratdı. Sonrakı mərhələdə isə  terminlər, onların növləri, ədəbiyyatşınaslıq terminləri, onların yaranma və zənginləşmə yollarını geniş şəkildə izah etdi. Mövzu  ilə bağlı nümayiş etdirilən  slaydlar dərsin  daha səmərəli keçməsinə, mövzunun  daha yaxşı mənimsənilməsinə şərait yaratdı.