7 mart 2017

07 mart   2017-ci il tarixdə saat 1100-da Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası  keçirilmişdir.

 

G Ü N D Ə L İ K   M Ə S Ə L Ə

  1. Tədris və əmək intizamının möhkəmləndirilməsi
  2. 2016-2017-ci tədris ilində Dövlət imtahanına düşəcək fənlər haqında
  3. Kafedralar üzrə aylıq məlumatların verilməsi vəziyyəti haqqında
  4. Cari məsələ.