FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN 30.11.2023-CÜ İL TARİXLİ ELMİ ŞURASININ İCLASI

Filologiya fakültəsində 30.11.2023-cü il trixdə Elmi Şuranın iclası oldu. İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər əksini tapırdı:

1. Tələbələrin asudə vaxtının təşkili sahəsində görülən işlər haqqında

2. Ayrı-ayrı kurslar üzrə aylıq məlumatların verilməsi vəziyyəti haqqında

3. Açıq dərslərin aparılması və müzakirəsi vəziyyəti haqqında

4. Cari məsələ