Səba Namazova online dərs

Məsafələr uzaq olsa da, təhsil davam edir. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Səba Namazova. Kafedra müdiri dosent Maqbet Əhmədov da dərsdə iştirak edir.