Aylıq Arxiv: May 2022

Fənlərarası inteqrasiya üzərində qurulmuş gözəl bir dərs nümunəsi

Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Firduz  Məmmədova Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasında Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya fənnindən keçdiyi dərsdə maraqlı bir eksperiment həyata keçirmişdir. Belə ki, müəllim dərs dediyi tələbələrə nitqin növləri ilə bağlı  keçilən mövzuya uyğun olaraq  belə bir tapşırıq vermişdir:  “Kür qırağının əcəb seyrəngahı var” qoşmasında  Molla Pənah Vaqifin […]

Davamı