Gündəlik Arxiv: 24 Noyabr 2023

Dos.Afaq Yusiflinin açıq dərsi

24 oktyabr 2023-cü il tarixdə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı  kafedrasının dosenti Afaq Yusiflinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının II kursunda “Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasının təhlili. Füzulinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri”  mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dos. Afaq  Yusifli  Məhəmməd Füzulinin ədəbi irsində ən əhəmiyyətli yer tutan “Leyli və Məcnun”əsərinin fəlsəfi məzmununu, dərin lirizmini, qeyri-adi, əlvan sənətkarlıq […]

Davamı