Gündəlik Arxiv: 11 May 2022

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) ixtisasında fənlər üzrə seçim

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) ixtisasının I  kursunda ÜFS-B04,I  bloku üzrə 2022/2023-cü tədris ili üçün tələbələrin seçiminə beş fənn – “Fəlsəfə”, “Sosiologiya”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları”, “Məntiq” və “Etika”  fənləri təqdim olunmuşdur. Hər fənnin aparıcı müəllimləri tərəfindən (f.ü.f.d.Ü.Balakişiyev, dos.A.Məmmədov, b/m.Q Ramazanova, m.R.Əliyev ) tələbələrə fənlərin predmeti, məqsədi, məzmunu, tədrisinin əhəmiyyəti barədə […]

Davamı