Baş müəllim Məmmədzadə Naibə Tofiq qızı

Qısa bioqrafik məlumat:

Məmmədzadə Naibə Tofiq qızı 1964-cü il avqustun 31-də Gəncə Şəhərində anadan olub. 1983-cü ildə ADPİ –nin Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olub. 1987-ci ildə institutu bitirib. 1990-cı ildə 1 saylı orta məktəbə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi vəzifəsinə qəbul olunub. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində  çalışır.

Məqalələri:

1.Nitq hissələrinin xüsusiyyətləri. “Elmi xəbərlər” №1, 2011

  1. “Mir Cəlalın əsərlərində dialekt və şivələr” , “Elmi xəbərlər”. №3, 2011
  2. “Azərbaycan dilinin tarixi”, “Elmi xəbərlər”, №2, 2013səh. 173-178
  3. Müasir Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı, Söz birləşmələri. Elmi xəbərlər. №3, 2014, səh.111-114
  4. Frazeoloji vahidlərin əsas tipləri. “Elmi xəbərlər”, №1 səh. 98-101
  5. “Пословицы, концепты и концептосфера”, Xəbərlər jurnalı, 2016, Telavi Dövlət Universiteti.