Professor Yusifli Xəlil Həmid oğlu

Xəlil Həmid oğlu Yusifli- filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi

1935-ci ildə  Qazax rayonunun Əli Bayramlı (indiki Aslanbəyli) kəndində anadan olmuşdur. 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində ali təhsil almışdır. 1969-cu ildə müsabiqə yolu ilə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim vəzifəsini tutmuşdur. Həmin vaxtdan indiyə qədər indiki Gəncə Dövlət UniversitetininAzərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında çalışır. 1987-ci ildə “Nizami Gəncəvi və Şərq İntibahı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş,1989-cu ildə professor elmi adı almışdır. “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir.