ƏHMƏDOVA AYGÜN MƏDƏT QIZI

BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 01.1979 – cu  ildə  Ağdaş  rayonunun Ləki  qəsəbəsində  anadan olub.
  • 1996 – cı ildə  Ağdaş  rayonunun Ləki  qəsəbəsində 6 saylı orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

  • 2001 – ci  ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin  Filologiya  fakültəsinin bakalavr,  2003-cü ildə magistr pilləsini bitirmişdir.
  • 2012-ci ildən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim işləyir.
  • 2012-ci ildə Gəncə DövlətUniversitetinin dissertantura şöbəsinə daxil olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2003-cü ildən 2012-ci ilə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında  müəllim, 2012-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

2017-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Mirzə Məhəmməd Axundovun həyatı və yaradıcılıq yolu” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir