od çərşənbəniz mübarək!

Bu gün Azərbaycanda ikinci çərşənbə – Od çərşənbəsi qeyd olunur.

İlin axır çərşənbələrindən ikincisi xalq arasında “Xəbərçi”, “Üskü”, “Addı” çərşənbə kimi də tanınır. Adətə görə, bu gün tonqal qalayıb, alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün mənfilikləri, çirkabı yandırırlar.