Gündəlik Arxiv: 23 Noyabr 2022

Dosent Məlikova Gülarə Aqaid qızının Dilçiliyə giriş fənnindən açıq dərsi keçirildi

23 noyabr 2022- ci il tarixdə Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası I kursda Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Məlikova Gülarə Aqaid qızının  Dilçiliyə giriş fənnindən açıq dərsi keçirildi. Mövzu: Cümlə və onun xüsusiyyətləri. Dilin əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyələr. Müəllim mövzunu müasir texnologiyadan istifadə etməklə, slaydlar üzrə şərh etdi. Yeri gəldikcə, auditoriyaya mövzuya aid […]

Davamı

Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi seminar

Filologiya fakültəsində XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb yaratmış, şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə Şərq poeziyası klassiklərinin parlaq nümayəndələrindən biri olan Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi seminar keçirildi. Elmi seminarda Filologiya fakültəsinin baş müəllili Aygün Əhmədova, müəllim Vüsal İsgəndərov və tələbələr  çıxış edərək bildirdilər ki, bu böyük şəxsiyyətin yaradıcılığına, şərq və qərb sivilizasiyalarının […]

Davamı