Kateqoriya Arxivləri: Azərbaycan dili kafedrası

Kubişev Nadir Hüseyn oğlu

1936-cı ildə Quba rayonunun Amsar kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi 1954-cü ildə Gəncə şəhərində bitirmiş elə həmin il Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnistutunun tarix-filologiya fakultəsinə daxil olmuş. 1959-cu ildə həmin fakultəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1962-cı ildən Gəncə Pedaqoji İnistitunda Dil ədəbiyyat kafedrasında baş laborant müəllim və baş müəllimişləyib, hazırda Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasının baş […]

Davamı