Kateqoriya Arxivləri: Professor-müəllim az.dun.ed

Professor Yusifli Xəlil Həmid oğlu

Xəlil Həmid oğlu Yusifli- filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi 1935-ci ildə  Qazax rayonunun Əli Bayramlı (indiki Aslanbəyli) kəndində anadan olmuşdur. 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində ali təhsil almışdır. 1969-cu ildə müsabiqə yolu ilə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim vəzifəsini tutmuşdur. Həmin vaxtdan indiyə qədər indiki Gəncə Dövlət UniversitetininAzərbaycan və […]

Davamı

Dosent Əhmədov Maqbet Mütülü oğlu

       Filologiya elmləri namizədi, dosent Əhmədov Maqbet Mütülü oğlu 1952-ci ilin yanvar ayinin 6-da Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində anadan olub. 1957-67-ci illərdə Dəstəfur kənd orta məktəbində orta təhsil almışdır. 1968-1975-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə ali təhsilini davam etdirmiş, 1970-1972-ci illərdə Almaniyada hərbi xidmətdə olmuş, […]

Davamı

YUSİFLİ AFAQ XƏLİL QIZI

Afaq Xəlil qızı Yusifli 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2010-cu ildə “Füzuli irsi və  1920-60-cı illər Azərbaycan poeziyası”  mövzusunda dissertasiyanı işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.2012-ci ildən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının […]

Davamı

Namazova Səba Azad qızı

    Səba Azad qızı Namazova 1980-ci ildə  Samux rayonu Nəbiağalı qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil alıb. 2002-ci  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent əvəzidir.                             […]

Davamı

QULIYEVA PƏRVANƏ ELMAR QIZI

                 Pərvanə Elmar qızı Quliyeva 1973– cü ildə  Gəncə şəhərində  anadan olub. 1995 – ci Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası  üzrə təhsil alıb. 2003– cü  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir.

Davamı

MUSAYEVA KAFİYƏ RƏŞİD QIZI

     Kafiyə  Rəşid  qızı  Musayeva 1971 – ci ildə  Gədəbəy rayonunun  Zəhmət kəndində  anadan olub. 1996 – cı ildə  Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası  üzrə təhsil alıb. 2002– ci  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir.

Davamı

HÜSEYNOVA YEGANƏ SABİR QIZI

                  Yeganə Sabir qızı Hüseynova 1965- ci ildə  Goranboy rayonunun Kələk  kəndində  anadan olub. 1990- cı ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası  üzrə təhsil alıb. 2003-cü  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir. 2018-ci ildə filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi […]

Davamı

ƏHMƏDOVA AYGÜN MƏDƏT QIZI

                      Aygün Mədət qızı Əhmədova 1979 – cu  ildə  Ağdaş  rayonunun Ləki  qəsəbəsində  anadan olub.  2001 – ci  ildə Gəncə Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil alıb.2003 – cü  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir.

Davamı

MƏMMƏDOVA KÖNÜL VAQİF QIZI

                                  Könül Vaqif qızı Məmmədova 1977-ci ildə  Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo Rayonunda  anadan olub. 1998-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası  üzrə təhsil alıb. 2001-ci  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Baş müəllimdir.

Davamı

QAZIYEV QİVAMİ NİYAZİ OĞLU

                       Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş  müəllim Qivami Niyaz oğlu  Qazıyev 1956- cı ildə  Goranboy rayonunun Dəliməmmədli kəndində  anadan olub. 1978 – ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası  üzrə təhsil alıb. 2001-ci  ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında işləyir. Filologiya […]

Davamı